CURODONT™ REPAIR

První a jediná léčba kariézní léze ve sklovině prostřednictvím řízené regenerace skloviny

 • Klinicky ověřená, patentovaná biomimetická formulace
  monomer-peptidu P11-4
 • Jediná technologie, která působí až do hloubky léze –
  nejen na povrchu
 • Více než 90% klinická úspěšnost: zástava a regrese
  počátečních lézí až do hloubky dentinu (oproti až 35% při
  použití samotného fluoridového laku)
 • Bezbolestná, neinvazivní a snadná aplikace
 • Zachovává integritu zubu a zabraňuje spirále smrti zubu
 • Žádné kontraindikace k použití
 • Ideální i do aproximálního prostoru
 • Vhodné pro všechny pacienty, včetně dětí
 • Aplikovatelné také zubní hygienistkou

Způsob účinku

Technologie v přípravku Curodont™ Repair je formulována jako nízkoviskózní kapalina s vysokou afinitou k hydroxyapatitu. Jedinečné podmínky uvnitř kazivých lézí umožňují uspořádání peptidových monomerů do biomatrix. Tato matrice řídí regeneraci skloviny tím, že slouží jako „platforma“ pro tvorbu nových krystalů hydroxyapatitu.

Viditelné důkazy

Jak aplikovat

CURODONT REPAIR Application Smooth Surface
CURODONT REPAIR Application Interproximal Surface
CURODONT REPAIR Application Occlusal Surface
CURODONT REPAIR Application Ortho Case

FAQ

Řízená regenerace skloviny (Guided Enamel Regeneration, GER) je v podstatě koncept léčby regenerace tkáně, při níž se obnovuje zubní sklovina, která byla ztracena v důsledku zubního kazu a opotřebení, aniž by bylo nutné zub vrtat.

Curodont™ Repair je tekutý materiál s nízkou viskozitou, který obsahuje celosvětově patentovanou technologii „Monomer-Peptide“ (dříve technologie „X“) v nejvyšší koncentraci. Tato revoluční technologie využívá krátký, „inteligentní“ peptid z přirozeně se vyskytujících aminokyselin, který podporuje ukládání hydroxyapatitu (hlavního minerálu pro stavbu zubů) v kazivých lézích a zastavuje progresi počínajících lézí.

Curodont™ Repair využívá klinicky ověřenou a oceňovanou technologii „Monomer-Peptide“ (dříve technologie „X“), která umožňuje řízenou regeneraci skloviny v časných, nedutinových lézích skloviny. Při aplikaci tato technologie proniká až do hloubky kazivé léze. Jakmile se dostane dovnitř a je vyvolána kyselým prostředím kazivé léze, inteligentní peptidové monomery se shromáždí a vytvoří matrici, která se podobá přirozené matrici skloviny. Tato matrice pak přitahuje ionty vápníku a fosfátu ze slin a podporuje tvorbu a ukládání nových krystalů hydroxyapatitu, čímž v podstatě zvrátí úbytek minerálů, který je pozorován v důsledku zubního kazu.

Curodont™ Repair je první regenerační tekutý materiál ve své třídě, který navozuje řízenou regeneraci skloviny v časných, aktivních, nekavitovaných kazivých lézích. Tyto léze se jeví jako bílé skvrny s drsným, ale neporušeným povrchem. Vizuální kontrola by měla být podpořena intraorálním bitewingovým nebo periapikálním rentgenovým snímkem, aby bylo možné posoudit hloubku kazu a potvrdit, zda jsou léze přístupné regeneračním opatřením. U proximálních lézí, které nemusí být vizuálně přístupné, jsou rentgenové snímky pro diagnostiku časných lézí klíčové. K dosažení přesné diagnózy lze použít pokročilá diagnostická opatření, jako je laserová fluorescence, transiluminace optickými vlákny, měření impedance atd.

Curodont™ Repair působí na aktivní, časné, nekavitované kazivé léze. Kavitované léze, které představují pokročilé stádium kazivého procesu, musí být ošetřeny výplní, která vyžaduje vrtání zubu. Odhalení kazu v jeho počátečním stádiu je nezbytné, aby nebylo nutné zub vrtat a aby bylo možné pacientům poskytnout jednoduché, bezbolestné a bezstarostné řešení pomocí Curodont™ Repair.

Curodont™ Repair lze použít k ošetření časných, nekavitovaných kazivých lézí na všech površích zubů. Rozsah lézí, které lze ošetřit pomocí Curodont™ Repair, je proto podle populárních klasifikačních systémů následující:

i. E1, E2 a D1 kazové léze (podle systému E0-E2, D1-D3). Léze D1 ošetřeny pouze v případě, že nejsou kavitované. Anusavice K. Současné a budoucí přístupy ke kontrole zubního kazu. J Dent Educ. 2005;69(5):538-854.

ii. Léze D1, D2 a D3 ošetřeny pouze v případě, že nejsou kavitované (podle klasifikace kazu Marthaler/WHO) Marthaler TM: Standardizovaný systém záznamu stavu chrupu. Helv Odontol Acta 1966;10:1-18.

iii. Score 1, score 2, and score 3 (podle score systému ICDAS II) Dostupné na https://iccms-web.com/uploads/asset/592848be55d87564970232.pdf. 01/02/2022

Pokud má kazivá léze podobu mikrokavity (ICDAS skóre 3), lze k zastavení progrese léze použít Curodont™ Repair Repair, ale nemělo by se očekávat „vyplnění“ mikrokavity. Dále, pokud je přítomna zjevná kavitace, což znamená, že v zubu vznikl v důsledku kazu otvor, je nutné odstranění kazu a výplň dutiny.

Zubní kaz je pomalu postupující onemocnění zubů. V pokročilých stádiích, kdy se rozšíří do střední nebo vnitřní třetiny dentinu, může dojít ke kavitaci kazivých lézí. Jakmile se kaz vyvine, jediným řešením je sanace umělým plastickým materiálem. Vrtání a výplň kazivých lézí je začátkem spirály smrti zubu, která nakonec končí ztrátou zubu. Proto se zásahem v době, kdy je kazová léze ještě v počátečním stadiu, vyhneme nutnosti výplně nebo ji oddálíme a prodloužíme životnost zubu. Curodont Repair pomáhá regenerovat „ztracenou“ sklovinu a dává zubům nový začátek.

U každé léze stačí pouze jedna aplikace přípravku Curodont™ Repair, aby došlo k remineralizaci v průběhu 4-6 měsíců, pokud pacient v tomto období dodržuje dobrou ústní hygienu. Remineralizace se může následně dále zvyšovat.

Curodont™ Repair nemá žádné známé vedlejší účinky a může být bezpečně používán u dětí. Doporučují se pravidelné návštěvy zubního lékaře za účelem odhalení zubního kazu v nejranějších stadiích a jeho ošetření bez vrtání pomocí přípravku Curodont™ Repair.

Přirozená tvorba skloviny u primárních a stálých zubů trvá několik měsíců až několik let. Protože Curodont™ Repair využívá technologii X+GER, která napodobuje přirozenou regeneraci skloviny, vyžaduje nejméně 4-6 měsíců, aby se projevila znatelná remineralizace.

Když Curodont™ Repair regeneruje sklovinu v počínajících kazivých lézích, nově vytvořené krystaly hydroxyapatitu se na rozdíl od prizmatické struktury přirozené skloviny ukládají na biomatrix ve vějířovitém uspořádání. To vede k mírně odlišným optickým vlastnostem ve srovnání s přírodní sklovinou. Z tohoto důvodu může bílý vzhled počínajících kazů ošetřených přípravkem Curodont™ Repair do značné míry vyblednout, ale nemusí zcela zmizet.

Bylo zjištěno, že přípravek Curodont™ Repair díky své nízké viskozitě a vysoké afinitě k hydroxyapatitu dosahuje až do hloubky časných kazivých lézí a způsobuje remineralizaci. O jiných známých remineralizačních látkách, jako je fluorid, je známo, že způsobují povrchovější remineralizaci vedoucí k zástavě kazivé léze. Při použití fluoridových přípravků doprovázených dobrou ústní hygienou byla pozorována inaktivace časných kazivých lézí ~35 %, zatímco při použití přípravku Curodont™ Repair byla pozorována inaktivace kazu více než 80 %.

* Schmidlin a kol. pozorovali, že přípravek Curodont™ Repair byl schopen obnovit tvrdost skloviny v hloubce 8krát větší, než bylo možné při použití fluoridového laku.

** *Alkilzy M, Tarabaih A, Santamaria RM, Splieth CH. Samouspořádávající se peptid P11-4 a fluorid pro regeneraci skloviny. J Dent Res. 2018 Feb;97(2):148-154 Komentář CB: zde byste mohli jako další odkaz přidat také studii Doberdoliho.

**Schmidlin P, Zobrist K, Attin T, Wegehaupt F. In vitro re-hardening of artificial enamel caries lesions using enamel matrix proteins or self-assembling peptides. J Appl Oral Sci. 2016 Jan-Feb;24(1):31-6.

Ne.  Curodont™ Repair lze používat ve spojení s jinými remineralizačními prostředky, jako je fluoridový lak, aby se optimalizovala regenerace a mineralizace skloviny. Současné použití přípravku Curodont™ Repair a fluoridového laku totiž úspěšně vedlo k větší inaktivaci zubního kazu ve srovnání se samotným fluoridovým lakem*.

Všechna ošetření by však měla být prováděna až s odstupem nejméně 5 minut po aplikaci přípravku Curodont™ Repair, nikoliv před ním.

*Alkilzy M, Tarabaih A, Santamaria RM, Splieth CH. Samouspořádávající se peptid P11-4 a fluorid pro regeneraci skloviny. J Dent Res. 2018 Feb;97(2):148-154.

Doberdoli D et al. Randomized Clinical Trial investigating Self-Assembling Peptide P11-4 for Treatment of Early Occlusal Caries (Randomizovaná klinická studie zkoumající peptid P11-4 pro léčbu časného okluzního kazu). Sci Rep 2020;10:4195.

Je třeba důsledně dodržovat běžná opatření ústní hygieny včetně čištění zubů fluoridovanými zubními pastami dvakrát denně. Kromě toho, a zejména v případech s časným kazem na proximálních plochách, je třeba po jídle používat mezizubní nit, aby se zajistila čistota této oblasti. Dobré udržování ústní hygieny je předpokladem úspěchu jakéhokoli stomatologického ošetření.

Přestože jedna aplikace přípravku Curodont™ Repair na jednu lézi podporuje remineralizaci, lze jej po 3-6 měsících od první aplikace aplikovat znovu, pokud zubní lékař zjistí, že kazová léze je stále aktivní.

Studie in vitro prokázaly, že Curodont™ Repair nejen podporuje regeneraci skloviny, ale také brání její další demineralizaci.

* Regenerační účinek přípravku Curodont™ Repair na sklovinu tedy není časově omezen.
*Kirkham J, et al. Self-assembling peptide scaffolds promote enamel remineralization. J Dent Res 2007;86:426-43s